Vei og Anlegg på Hellerudsletta 2006

 

Vi stilte ut 5 sorteringsverk og 2 hammerbommer på vår 500m2 store stand.

Vi var med dette største utstiller innen sorteringsverk.