Utsortering av bomber

  • wpid-Bombesanering15.jpg
  • wpid-Bombesortering1.jpg
  • wpid-Bombesortering2.jpg
  • wpid-Bombesortering11.jpg
  • wpid-Bombesortering4.jpg
  • wpid-Bombesortering5.jpg
  • wpid-Bombesorteringforforsvaret.jpg

 

 

Utsortering av bomber fra miltærleire eller etter andre verdenskrig.