Utsortering av bomber

 

 

Utsortering av bomber fra miltærleire eller etter andre verdenskrig.