Telestack til Karmsund Bulk Terminal

Fredheim Maskin ønsker å gratulerer Karmsund Bulk Terminal med kjøp av Telestack LF520 og TS542.

Åpning Karmsund Bulk terminal