TC624

  • TC 624

24m x 1.050mm, 600tonn/time

  • Kapasitet opptil 600tonn pr time.
  • Opplagskapasitet:  26grader = 2.750m3 / 4.400tonn  og 20grader= 1.600m3 / 2.500tonn
  • Opplagshøyde opptil 9meter
  • Optimal for opplag av masser eller høyde forskjeller i steinbruddet.
  • Bygd for 0-250mm grovknust masse.
  • 24 meter lengde x 1.050mm bandbredde.