Telestack LF520R

  • LF520R-1
  • LF520R-3
  • LF520R-2

laster og radiellopplag i samme maskin

Telestack lanserte 28-30 juni på Hillhead messen i England den nye Telestack LF520R. Laster og radiellopplag i samme maskin.. Kommer til oss første uken i juli… Klar for leveranse…