Vei og Anlegg på Hellerudsletta 2009

  • wpid-Hellerud200911.JPG
  • wpid-Hellerud200910.JPG
  • wpid-Hellerud200912.JPG
  • wpid-Hellerud20093.JPG
  • wpid-Hellerud20094.JPG
  • wpid-Hellerud20095.JPG
  • wpid-Hellerud20096.JPG
  • wpid-Hellerud20097.JPG
  • wpid-Hellerud20098.JPG
  • wpid-Hellerud20099.JPG

 

Vi stilte her ut som største utstiller innen sorteringsverk med 6 maskiner og samlet vekt på 200 tonn på våre 930m2.

Vi takker for godt besøk og flere handler under messedagene