Vei og Anlegg på Hellerudsletta 2009

 

Vi stilte her ut som største utstiller innen sorteringsverk med 6 maskiner og samlet vekt på 200 tonn på våre 930m2.

Vi takker for godt besøk og flere handler under messedagene