Träffa oss på anleggstreff i Moss Pukkverk 30 – 31 august