TELESTACK


    

Losse systemer & Båndtransportører

Trykk for å gå direkte til produktoversikten:

TELESTACK er ledende innom laste og losse systemer samt ulike løsninger båndtransportører.

Spesial feltet er Radielle transportører med Teleskop som gir enormt opplag eller stor fleksibilitet ved båt lasting.

Ulike typer matere med lasting av lastebil, hjullaster, graver og knuseverk.

Transportører fins tilgjengelig fra 8 til 58 meter med kapasitet 200 til 2.000 tonn pr time.

Se meny høyre side for ulike modeller.