TCL1031 ZERO

  • Kapasitet opptil 1.000tonn pr time.
  • Opplagskapasitet:  26grader = 6.000m3 / 10.000tonn  og 20grader= 4.000m3 / 6.500tonn
  • Opplagshøyde opptil 15meter
  • Optimal for opplag av masser eller høyde forskjeller i steinbruddet.
  • Bygd for 0-300mm grovknust masse.
  • 31 meter lengde x 1.200mm bandbredde.
  • Leveres elektrisk drift fra grovknuser (+ mulighet for hydr. drift med egen motor)
  • Maskinen driftes elektrisk fra grovknuser f.eks Keestrack B7e ”1208”.
  • Ekstremt kraftig bygd.