TCL1031

 • TC1031
 • TC1031.1
 • Mater på belter (5)
 • TCL1031-3
 • TC1031 (2)
 • TC1031 (4)
 • 621 og 1031 nr1
 • 621 og 1031 nr2
 • TC1031 (3)
 • TCL1031-4 og mater1
 • TCL 431-TC424 Stockpile Comparasion
 • TCL1031-2
 • TCL1031 - Transport
 • TCL1031- Transport2
 • Kapasitet opptil 1.000tonn pr time.
 • Opplagskapasitet:  26grader = 6.000m3 / 10.000tonn  og 20grader= 4.000m3 / 6.500tonn
 • Opplagshøyde opptil 15meter
 • Optimal for opplag av masser eller høyde forskjeller i steinbruddet.
 • Bygd for 0-300mm grovknust masse.
 • 31 meter lengde x 1.200mm bandbredde.
 • Leveres elektrisk drift fra grovknuser (+ mulighet for hydr. drift med egen motor)
 • Maskinen driftes elektrisk fra grovknuser f.eks Keestrack B7e ”1208”.
 • Ekstremt kraftig bygd.