TC621REV ZERO

  • Kan beltes frem/tilbake/ parallelt/ sving / hundegang
  • 21 meter lengde x BB 1.050 mm
  • Inntil 600 tonn/time
  • Kan leveres diesel hydr/ elektrisk eller dual drive
  • Masser opptil 0 – 250 mm
  • Opplagshøyde 11 meter

Opplagskapasitet:

  • ca  2.150 tonn ved   0 grader sving
  • ca  8.000 tonn ved  90 grader sving
  • ca 14.000 tonn ved 180 grader sving
  • ca 18.000 tonn ved 270 grader sving