TC431

  • tc-31-metre-stockpiling-from-mobile-screen-1
  • tc-31-metre-stockpiling-from-mobile-screen-3

31 meter lång Transportör - längst på marknaden!