Sandvik QI353

- Inntag upptil 700mm

  • Sandvik QI353   -Slagknuser
  • Vekt 45,5 / 55,9tonn med sikt
  • Motor Cat C9,3  310 kW  – Stage5
  • Åpning 1170x730mm
  • Rotordiameter 1.150mm
  • Hengesikt for 1, 2 eller 3 fraksjoner
  • Magnet
  • Sideband