Sandvik QE342

  • QE342-2
  • QE341-1
  • QE341-2
  • QE341-3
  • QE342-1
  • Sandvik QE342 Utslipp, Virkningsgrad, Støy og Energi merke
  • Sikt 4,7×1,45 m
  • Transportmått 14,9x3x3,4m
  • Vikt 30 ton