Sand och grus

Sortering av sand och grus i tre, fraktioner nedåt 0-2 mm.