Keestrack – Matare på belter

15m3 Matare, larvdriven och med svängkrans

Keestrack har marknaden kraftigaste matare till alla typer av material, dessutom ni även svängkrans.

Mataren är gjord för grov och finkrossat material, men fungerar lika bra för matjord eller 0-500 mm sprängsten. Optimal för mata en spindel, finkross eller båt tillsammans med en stackläggare.
Den kan lastas med 50 ton hjullastare, 75 ton grävmaskin eller en storkross Kan även vara en bra buffert till en finkross.

Matar volym: 15 m3 med 5 m bred inlastning.
Kapacitet:  upptill 600 m3/h eller 1.000 ton/h beroende på material
Kompakta transportmått, lätt flyttad och larvdriven
Mataren kan vridas 90 grader i 4 riktningar, samt köras fram/tillbaka och parallellt med ett fartyg eller tåg.
100 % elektriskt drift av matare och larver.