Keestrack K8e

Keestrack – K8e

  • 12 m2 sikt yta, 6 m x 2 m. ”Flip flow” eller standard sikt.
  • Inlastningsband eller matare 12 m3
  • Transportvikt 45 ton
  • Hybrid, eldrift eller dieselhydraiskt drift.
  • Störst i sin klass