Keestrack-er

Keestrack-er

Keestrack-er, övervaknings- och kontrollsystem 24 h per dygn.
Finns med som standard i alla våra krossar och tillval på sorteringssystemen.

Belastningsgrad: Motor, kross och sikt
Kross: Varvtal, kw, tryck/belastning
Matare/Transportörer/Sikt: Varvtal, kw, tryck & belastning
Dieselmotor: Kw/Hk, förbrukning, temp, varvtal
Strömgenerator/nätström: Kw, Amp, Volt
Hydraulik: Tryck, mängd och temp
Medelander: Drifts och service + diagnoser
Kapaciteter: Där bandvikt är monterat
GPS: Maskinens position
Utökad garanti på maskinen: 3 års garanti

 

Trykk på linken for mer info:

Fredheim Maskin 2018 – Pressmeddelande om Keestrack-er