Gatsten

Gatsten

Sortering och återanvändning av gatsten.
2 storlekar: Kantsten och stora gatsten.