Fredheim med Entreprenad Aktuellt

5 Nov fick Fredheim Maskin besök av tidning Entreprenad Aktuellt. Conny Carlsson var på plats och tog emot Klara Sinnerstad och Ann-Louise Larsson från tidningen.

Det resulterade i ett reportage i deras Nr 11 9/12 2015

Läs gärna det på nätet:

http://www.entreprenadaktuellt.se/artikel/49201/fredheim-maskin-vill-ta-marknadsandelar-i-sverige.html