Förorenade massor

Sortering av förorenad jord vid bläddra : Oslo Vei , Lindum , AF Decom etc.

Stora besparingar genom att sortera ut stenar ur förorenad mark.
-stort Belopp kan sparas istället för att skicka det på tippen mot avgift.