Avfallssortering

Våra maskiner kan sortera de flesta typer av avfall.