Asfalt och vägmassor

  • wpid-Asfaltogveimasser-3.jpg
  • wpid-Asfaltogveimasser-2.jpg
  • wpid-Asfaltogveimasser-1.jpg

Sortinger av asfalt och vägmassor.

Sorterar sten och subbus massor från asfaltsflak .
Under asfalten finns alltid bra bär- och utjämning massor som kan återanvändas .