Sortering av tre og flis

 

 

Sortering av finstoff eller «ferdige» masser før videre hugging.