Sandvik UJ443E premierevisning på Oktoberdager 2023

Kom å se det helt nye Sandvik UJ443E i drift på våre Oktoberdager

Helt nyutviklet UJ443E grovknuser fra Sandvik som premiere vises hos Fredheim Maskin i Spydeberg. Modellen er utviklet i tett dialog med forhandlere og har mange nye produksjon, service og sikkerhetsfinesser.

Maskinen tar over fra den velkjente UJ440i som har vist seg meget driftssikker og høyt antall maskiner er solgt. Nye modellen har høyere kapasitet enn sin forgjenger på grunn av 2stegs grizzly, optimalisering av styresystem og en ny drivlinje.

Hel-elektrisk drift under produksjon gir lavere energibehov og full nettstrøm mulighet. Ved nettstrøm drift er maskinen en 0 utslippsmaskin. Om bord fins også Volvo genset Stage5 som har kraft-reserver til sikteverk og stacker.

Maskinen har inntak 1.200x830mm og har samme knuseenheten som i Sandvik stasjonærknusere. Standard utstyr nevnes blant annet : sikt, sideband, magnet, XL lastevinger, webasto, sentralsmøring, vektsystem og støvdemping.

Av sikkerhetsfinesser kan det nevnes at hoved-transportøren kan senkes for service og opprigg av maskinen er via fjernkontroll samt kamera i knuser.

Unblock system er også på maskinen og knusekammeret kan revers kjøres samt startes opp med stein.

Dette er også første modell ut med Sandvik sin nye logo og branding.

Data:

 • Matervolum: 8m3 / 12m3
 • Utskiller: 2 stegs grizzly
 • Sikt: for 2 fraksjoner
 • Knuser: Sandvik CJ412 inntak 1.200x830mm
 • Transportør: Båndbredde 1.400mm med utlastingshøyde hele 4,7meter
 • Magnet: for metallutskilling
 • Kapasitet: 250-750tonn/time (avhengig av spalt og materiale)
 • Drift: ekstern strøm eller onboard genset.
 • Genset: Volvo 370kVA Stage5 Diesel/HVO
 • Hel-elektriske funksjoner under drift (mater, knuser, sikt og band)
 • Hel-elektriske belter til forflytning (elektriske belter)
 • 7 års data overføring
 • Transporteres hel eller delt
 • Vises i drift om på våre OKTOBERDAGER 2023, 19.-21.10.

Klikk på lenken til UJ443E brosjyre og UJ443E tekniske spesifikasjoner .