Sandvik deler

Vi har 8 stk lagerautomater med samlet 3.000 hyllemeter