Restavfall

Neuenhauser Targo 3000 saktegående grovkvern er god egnet for kverning av restavfall til volum reduksjon. Neuenhauser Trommelsikt NH6020 er godt egnet for sortering av kvernet restavfall.

Se Targo 3000 i produksjon kverning restavfall:

Film av NH6020 trommelsikt sikting restavfall