PLC Styring

PLC Styring

Keestrack kan nå som ekstra utstyres med PLC styring. Dette muliggjør kommunikasjon med knuseverk som produserer foran/etter Keestrack maskinen. Maskinen fortar varslig og stopp ved meldinger om uriktige temperaturer eller trykk på dieselmotor eller hydraulikk. Om en eller flere båndtransportører melder om feil eller stopp varsles dette videre til PLC systemet. Det kan også stoppe en eller flere kretser på sorteringsverket om knuseverket foran eller bak melder feil.

Når en krets er ved 100% belastning vil dette meldes og maskinen begrenser innmatningen. Med PLC kan man hente ut kapasitet reservene i maskinen og heletiden produsere 100%.

PLC styring