Neuenhauser – SuperScreener Stjernesikt 2F

 • 2F Kompost
 • 2F Flis
 • 2F Stjernesikt sikting jord (forlenget sidebånd).JPG
 • 2F Jord 0-20
 • 2F SuperScreener i tog med Targo 3000 grovkvern
 • wpid-Avfall.JPG
 • 2F stjernesikt på belter og med forhøyet materkasse.JPG
 • wpid-Klebrigemasse.JPG
 • wpid-Stjernedekk.JPG
 • Materialbrems og doseringsskrue
 • God servicetilgang
 • Enkelt betjening
 • Transport 2F stjernesikt i king pin utgave
 • Transport beltegende stjernesikt på 90cmhenger.JPG
 • Transport 2F stjernesikt hjulvogn.jpg
 • Mater 7-11m³
 • Sikt: 1,25×6,90m (8,63m3)
 • Vekt: 16tonn (hjul), 22tonn (belter)
 • Egnet for fraksjoner fra 10mm til 200mm
 • Diesel-Hydraulisk eller Hybrid drift
 • 7 meter lang siktedekk for god utskilling og høy kapasitet
 • Justerbar siktevinkel for bedre sortering resultater
 • Overbelastningskontroll på siktedekket
 • Standard gangbane på begge sider av stjernedekk
 • Lett å skifte siktedekk
 • Variable hydraulikkpumper for redusert dieselforbruk med 10-35%
 • Trinnløs justering av alle funksjoner uten struping av hydraulikkoljen
 • Mange ulike stjerner tilgjengelig til forskjellige bruksområder
 • Standard god utlastningshøyde
 • Meget bruker- og servicevennlig, mange smarte løsninger
 • Mange muligheter og alternativer
 • Lett flyttet

Film av SuperScreener 2F stjernesikt sikting matjord