Neuenhauser – Flipflowsikt XF752

Den Neuenhauser flipflowsikt på skid XF752 er den ideelle løsning for finsortering av fine og fuktige masser. Maskinen står med fordel i linje med en grovsikt.

 • 5m lang siktedekk for god sikting (1 deck eller 2 deck)
 • Fraksjoner utgående f. eks. 0-1 / 0-2 / 0-4mm
 • Sikt: 5080 x 1500mm
 • Vekt: ca. 10tonn

 

 • Høy effektivitet og sorteringsytelse selv med svært små fraksjo f. eks. 0-2mm
 • Kontinuerlig drift uten behov for rensing
 • Innstillbar siktevinkel mellom 18° og 24° for perfekt tilpasning til forskjellige masser
 • Høy materialakselerasjon / Ekstrem høy G-tall 50G+ (vibrasjonssikt ca. 8G)
 • Elektrisk eller hydraulisk drift
 • Meget bruker -og vedlikeholdsvennlig maskin
 • Lett flyttet
 • Mange muligheter og alternativer