Neuenhauser – Fliflowsikt NH752

Den Neuenhauser flipflowsikt er den ideelle løsning for sortering av fine og fuktige masser

 • 5m lang siktedekk for god sikting (1 deck eller 2 deck)
 • Fraksjoner utgående f. eks. 0-1 / 0-2 / 0-4mm
 • Sikt: 5080 x 1500mm
 • Vekt: 21tonn (kingpin)

 

 • Gode resultat og kapasitet selv med svært små fraksjoner f. eks. 0-2mm
 • Kontinuerlig drift uten behov for rensing
 • Innstillbar siktevinkel mellom 18° og 24° for perfekt tilpasning til forskjellige masser
 • Høy materialakserlerasjon / Ekstrem høy G-tall 50G+ (vibrasjonssikt ca. 8G)
 • Lastkjennende hydraulikk, maskin kan gjøres på redusert turtall
 • Meget bruker -og vedlikeholdsvennlig maskin
 • Lett flyttet
 • Mange muligheter og alternativer

Film av Flipflowsikt NH752 sikting våt subbus