Matjord

 • SuperScreener 2F sikting jord (1)
 • SuperScreener 2F sikting jord (2)
 • SuperScreener 2F sikting jord (3)
 • wpid-Matjord-4.JPG
 • Jord
 • Jord - Overstørrelse
 • Jord - Inngangsmasse
 • SuperScreener 2F sikting myrjord
 • SuperScreener 2F sikting jord-2
 • SuperScreener 2F sikting jord
 • Myrjord - finfraksjon
 • Myrjord - overstørrelse
 • Trommelstikt jord (3)
 • Trommelsikt jord (3)
 • Trommelsikt jord 0-20 (2)

SuperScreener stjernesikt lager kvalitetsjord med høy kapasitet. 7m lang stjernedekk med vinkeljustering åpner opp klumper og skiller ut massen som ingen annen maskin. Nesten ingen salgsmasse går tapt som overstørrelse.

Sortering av jord, myrjord og matjord. For eks. 0/20, 20+.

Se SuperScreener 2F stjernesikt i produksjon sikting matjord: