Knusing av asfalt

Knusing av asfalt til fraksjoner 0-11 og 0-20mm