Knusing av asfalt

  • wpid-IMG_0749.JPG
  • wpid-asfaltknusing.JPG
  • wpid-IMG_3027.JPG
  • wpid-IMG_2115.JPG
  • wpid-IMG_1808.JPG

Knusing av asfalt til fraksjoner 0-11 og 0-20mm