Keestrack – Mater på belter

15m3 beltegående mater med svingkrans

Keestrack med markedets kraftigste mater til alle typer masser… og med genial svingkrans.

Materen er egnet for Grov og Finknuste masser, Matjord, Sand, 0-500mm Sprengstein m.m

Optimal for lasting/mating av maskinkult eller 0-300mm til spindel, finknuser eller båtlasting i kombinasjon med Stacker.

Kan lastes med 50tonns hjullaster, 75tons gravemaskin eller stor grovknuser – og er godt egnet som buffer mater ved finknusing.

Mater volum: 15m3 / lastebredde 5 meter.

Kapasitet:  Opptil 600m3/time   /   1.000tonn/time avhengig av type materiale.

Beltegående, lett flyttet og med kompakte transportmål.

Materen kan vris 90 grader for belting i 4 retninger (frem/tilbake og parallell gange langs med Skip /Tog / Ranker)

100% Elektrisk drift av mater og belter