Jordproduksjon

 

 

Sortering av matjord i f.eks 0-10mm, 0-15mm eller 0-20mm. andre fraksjoner etter ønske.