HF521REV ZERO

 • Mater 6m³ (kan utvides til maks. 10m³)
 • Båndlengde 21 meter, bredde 1,2 meter
 • Kapasitet opptil 500 tonn/time
 • Vekt: 21 tonn
 • Unngå ekstra massehåndtering, øke effektiviteten
 • 360 grader vridbar for parallel / radiell funksjon
 • Raskere og billigere opplag av masser
 • Økt sikkerhet på driftsområde
 • Høy fleksibilitet
 • Kan brukes til lagring, lasting og lossing av skip og tog
 • Kan lastes med graver, hjullaster, knuseverk m.m
 • Kan også lastes fra baksid med hjullaster
 • Høy kapasitet500 tonn pr. time (kan økes til 1.000 tonn/time)
 • Autostopp ved overbelastning
 • 100% Elektrisk drift
 • Når maskinen driftes fra nettstrøm er maskinen en 0-utslippsmaskin
 • Meget bruker- og servicevennlig
 • Maskinene kan med letthet transporteres