Grov knusing

  • UJ440i i produksjon
  • B5-16
  • B7 + K7
  • QJ341-7
  • wpid-Grovknusing32.JPG

Knusing og sortering i 3 eller 4 fraksjoner