Grov knusing

Knusing og sortering i 3 eller 4 fraksjoner