Grønt avfall

  • SuperScreener 3F sikting kvernt grønt avfall
  • Targo 3000 grovkvern og SuperScreener 2F stjernesikt i tog
  • Grønt avfall

Neuenhauser Targo 3000 i kraftig Biopower utgave er godt egnet til kverning av grøntavfall til f.eks kompostering eller forbrenning. Neuenhauser SuperScreener stjernesikt sikter ut kvernet masse til de ulike fraksjoner.

Se Targo 3000 i produksjon kverning av hage -og parkavfall:

Se SuperScreener 3F stjernesikt i produksjon sikting kvernet grønt avfall:
Se SuperScreener 2F stjernesikt med vindsikt i produksjon sikting av grønt avall: