Gatestein

 

 

Gate stein

Sortering og gjenbruk av gatestein

2 størrelser: Knattstein og storgate stein