Forurenset masse

Sortering av forurenset masse ved bla: Oslo Vei , Lindum, AF Decom m.fl.

Store besparelser ved å sortere ut stein av forurensede masser..
-Store beløp spart i tippavgift…