Enova

ENOVA tilbyr nå støtteordninger for elektriske maskiner
– null utslippsmaskiner…

”Enova kan gi deg økonomisk støtte for å investere i energi- og klimatiltak som styrker din fremtidige konkurransekraft. Støtte ved innkjøp av nullutslippskjøretøy og anleggsmaskiner.
Støtteprogrammet er rettet mot aktører som ønsker å redusere klimagassutslipp. Prosjektet må minst erstatte 10 000 liter diesel/år.”
”Overgang til El er en viktig brikke for å nærme seg lavutslippssamfunnet. Det medfører en reduksjon i bruken av diesel, og er en mye mer effektiv bruk av energi”

Keestrack i ”e” modell kan alle driftes 100% fra strømnettet. De kan også kobles sammen så flere maskiner kan driftes fra kun en energikilde.
Ved produksjon fra strømnettet oppnås 0 utslipp og ca 70% lavere energikostnad sammenlignet med dieselenergi…

Enova kan også støtte ekstra investeringer knyttet til dette som f.eks trafo o.l. for å kjøpe elektriske maskiner istedenfor dieseldrevne.

Det er noen forutsetninger som må være tilstede for at en søknad skal vurderes av ENOVA:
– Reduksjonen må tilsvare en reduksjon på minst 100 000 kWh/år
(tilsvarer 10.000 liter diesel per år)
– Støtten må være en utløsende faktor

Ta kontakt så hjelper vi Dem videre i søknadsprosessen eller gir ytterligere informasjon.
Vi hjelper deg gjerne gjennom prosessen med å gå over til elektrisk drift.

https://www.enova.no/bedrift/landtransport/energi–og-klimatiltak-i-landtransport/

Elektrisk drift gir renere og billigere energi, og betydelig lavere støynivå og vedlikeholdsbehov.

Trykk her for PDF – Enova 2019