Grønt avfall

Grønt avfall

Neuenhauser Targo 3000 i kraftig Biopower utgave er godt egnet til kverning av grøntavfall til f.eks kompostering eller forbrenning. NeuenhauserLes mer ..

Bark

Bark

Sortering av bark med SuperScreener 2F eller 3F. Fraksjon f. eks 0/40, 40+ eller 0/10, 10/40, 40+Les mer ..

Kompost

Kompost

Med stjernesikt f. eks 0/10 med 170mm stjerner eller 0/18 med 300mm stjerner eller med NH752 Flipflowsikt for eks. 0/5.Les mer ..

Trevirke og flis

Trevirke og flis

Neuenhauser Targo 3000 er godt egnet til høy kapasitets kverning av trevirke for å lage flis i ulike fraksjoner evt. i tog meg SuperScreener stjernesikt for å lage homogen kvalitetsflis.Les mer ..

Matavfall

Matavfall

Matavfall brukes til kompostering eller for å lage biogass. Utfordring er å fjerne forurensingen som plast og jord (biogass) påLes mer ..