Asfalt og veimasse

Asfalt og veimasse

  Sortering av asfalt og veimasser. Skille ut gode stein og subbus masser fra asfaltflak. Under asfalten ligger det alltidLes mer ..

Gatestein

Gatestein

    Gate stein Sortering og gjenbruk av gatestein 2 størrelser: Knattstein og storgate stein      Les mer ..

Forurenset masse

Forurenset masse

Sortering av forurenset masse ved bla: Oslo Vei , Lindum, AF Decom m.fl. Store besparelser ved å sortere ut steinLes mer ..