Bark

Sortering av bark med SuperScreener 2F eller 3F. Fraksjoner f. eks: 0/10, 10/40, 40+ eller 0/40, 40+

Se SuperScreener 3F stjernesikt i produksjon sikting bark: