Bark

  • wpid-Bark-50-40.JPG
  • wpid-Bark-3.jpg
  • wpid-Bark-2.jpg
  • wpid-Bark-4.JPG
  • wpid-Bark-1.jpg

Sortering av bark med SuperScreener 2F eller 3F.

Fraksjon f. eks 0/40, 40+ eller 0/10, 10/40, 40+