Bark

  • 3F Bark (2)
  • wpid-Bark-50-40.JPG
  • wpid-Bark-2.jpg
  • wpid-Bark-4.JPG
  • wpid-Bark-1.jpg
  • Bark

Sortering av bark med SuperScreener 2F eller 3F. Fraksjoner f. eks: 0/10, 10/40, 40+ eller 0/40, 40+

Se SuperScreener 3F stjernesikt i produksjon sikting bark: