Avløftbar motorpakke -ett løft for økonomien og miljøet

Avløftbar motorpakke -ett løft for økonomien og miljøet

Presseinfo fra Fredheim Maskin AS

Avløftbar motorpakke -ett løft for økonomien og miljøet

Keestrack har etter vårt ønske utviklet knuseverk med avløftbar motorpakke. Flere av Keestrack sine knuseverk kan nå fåes med avløftbar motorpakke. Det betyr at dieselmotor som kan løftes bort fra støvete miljø, på avstand til støvkilden etc. Det er også valgfritt om motoren er på eller av maskinen.

 • Motorpakke løftes Av & På innom få minutter. Standardiserte hurtigkoblinger på innfestning + kabler. Motorpakken har selvsagt løfteøyer for sikkert løft.
 • Elektromotorer har 2-3 ganger lengre levetid enn en dieselmotor i støvfylt miljø.
 • Dieselmotor har flere hundre roterende deler, men en elektromotor har kun 1 roterende del og egner seg bedre som drift av knuser i tøft miljø.
 • Moderne, avanserte og ømfintlige dieselmotorer får betraktelig lengre levetid på lang avstand til støv og harde vibrasjoner som en steinknuser gir.
 • Storgrad av alle motorfeil og hydrauliske feil skyldes urenheter i luft, diesel eller oljer.
 • Strømdrift har vesentlig bedre virkningsgrad enn hydraulisk drift eller converter clutch (Fakta: Virkningsgrad: gearpumpe hydraulikk: 41%, variabel pumpe hydraulikk: 53% og full elektrisk drift: 81,8% som gir opptil halvvert dieselforbruk)
 • Lengre serviceintervaller og mindre behov for hyppige skifter av luftfilter (mindre daglig vedlikehold og en stor kostnadsbesparelse).
 • Meget servicevennlig når motor og knuser kan står hver for seg.
 • All motorservice gjøres på bakkenivå som øker sikkerheten, og ved ønske kan motorpakken bringes til ett verksted, istedfor en komplett maskin (motorpakke ca 10% av maskinens vekt).
 • Motor kan løftes av for lavere transportvekt der dette er ønskelig eller påkrevd, 5-7 tonn lavere transportvekt = ca 10% reduksjon av maskinens vekt ved transport.
 • Kombinasjonen elektrisk drift (høy virkningsgrad) og at 3-4 maskinenheter kan kobles til en og samme motor gir opptil 50% drivstoffbesparelse.
 • 1stk stor motor = 1.500 motortimer pr år VS: tidligere 4stk motorer x 1.500t pr år = totalt 6.000 motortimer pr år..
 • Ved drift av flere maskiner tilkoblet en motorpakke gir dette kun ett sted å tanke diesel og kun ett sted å gjøre service.
 • Bedre energieffektivisering med en stor motor, enn ved flere mindre motorer på hver enkel maskin
 • Ved skifte av motorpakke kan selv en 10 år gammel maskin alltid utstyres med siste motorteknologi der dette er ønskelig eller påkrevd.
 • Annen motorenhet/strømgenerator kan erstattes ”på dagen” ved motorhavari og gir kortere driftsstans.
 • Motorpakker kan flyttes mellom maskiner av samme type/størrelse.
 • En god knuser overlever levetiden til 2 dieselmotorer, og nå enklere å skifte for nye 10.000 timer… – dette øker annenhånds verdien
 • Maskinen kan produsere og belte/forflyttes med standard strømaggregat fra ”hvem som helst…”
 • Strøm 400volt /220 volt (plugg ut) er tilgjengelig for ekstra maskin(er), lystårn, vannpumper, magneter, og for vedlikehold & sveising.
 • Valgfri motoralternativ på generator 3A, 4F og straks steg5.. og valgfrie motorfabrikat.
 • Maskinen kan benyttes på anlegg nærme drikkvannkilder der standard hydrauliske maskiner ikke kan benyttes (ingen fare for oljelekkasjer).
 • Lavere støynivå og bedre arbeidsmiljø.
 • En mobilmaskin blir godt egnet til bruk i stasjonært pukkverk.
 • Null utslippsmaskin der nettstrøm er tilgjengelig.
 • 3 års garanti

Ved drift via nettstrøm der dette er mulig:

 • Mulighet for utslippsfri produksjon og forflyttning via nettstrøm.
 • Nettstrøm er betydelig billigere energi enn dieselenergi.
 • Strøm nett har tilnærmet ingen energitap (Elektromotor 97% virkningsgrad, men en dieselmotor har ca 45% virkningsgrad)
 • Ingen servicekostnader som filter, oljer og andre motorkostnader
 • Ingen motorstøy
 • Mindre driftsstans da ca 30% av alle reparasjon og servicetid er motor eller hydraulikk relatert.
 • Serieprodusert mobilmaskin har blitt ett lønnsomt valgt til stasjonære pukkverk

Fredheim Maskin 2018 – Pressemelding avløftbar motorpakke