Avfallssortering

 

Våre maskiner kan sorter de fleste typer av avfall