Avfall

  • Targo 3000 - Kverning restavfall II
  • Inngangsmasse - Restavfall
  • Targo 3000 - Kverning restavfall
  • Sikting av restavfall med stjenesikt

Neuenhauser maskiner er godt egnet for grovkverning og sortering av restavfall.

Film av Targo 3000 saketgående grovkvern som kverner restavfall

Film av NH6020 trommelsikt sikting restavfall