Asfalt og veimasse

  • wpid-Asfaltogveimasser-1.jpg
  • wpid-Asfaltogveimasser-2.jpg
  • wpid-Asfaltogveimasser-3.jpg

 

Sortering av asfalt og veimasser.

Skille ut gode stein og subbus masser fra asfaltflak.

Under asfalten ligger det alltid gode bære og avrettningsmasser som kan gjenbrukes.